Pappers kulturstipendie till Kimmo Lilja, Pm4

skrivet av Mats Wessman den 26 september 2014

Pappers kulturstipendie till Kimmo Lilja På Pappers kongress i Sundsvall den 5-7 september, delades Pappers kulturstipendie ut till Kimmo Lilja, Pm4, med följande motivering: Kimmo blandar sin traditionella stil med sitt finska påbrå och blandar in lite amerikanskt. Det viktigaste med en kniv, tycker Kimmo, är att den är funktionell till jakt eller friluftsliv. Han …

läs mer...

Information till Pappers avd. 54 medlemmar.

skrivet av Marie den 16 september 2014

Vi kommer att ändra expeditions-tiderna på Folkets Hus fr.o.m. den 30/9-14, de nya tiderna blir kl. 11.00 – 15.00 varje tisdag.   Folkets Hus expedition har telenr. 011-57794. Efter kassörsbytet behöver vi inte lika mycket tid på Folkets Hus p.g.a. att vi använder Förbundets bokföringsservice, som är kostnadsfri och underlättar för oss. Vid andra tider kan ni ringa …

läs mer...

Överenskommelse om avsteg från 11 tim dygnsvila runt stoppet v. 37

skrivet av Marie den 10 september 2014

Vi har även till detta stopp skrivit en överenskommelse om avsteg från 11 tim dygnsvila. Huvudregeln är fortfarande att 11 tim ska eftersträvas, men vi vet alla att när det är stopp kan gränsen för arbetstiden överskridas. Då vi alla har samma mål, att få igång fabriken på ett säkert sätt, har vi gått med …

läs mer...

På Pappers kongress i Sundsvall 5-7/9

skrivet av Marie den 8 september 2014

På Pappers kongress i Sundsvall,  valdes en ny förbundsstyrelse för de kommande fyra åren. Förutom ett byte på ordförandeposten faller också förbundssekreteraren Bengt Sjöholm för åldersstrecket. Eftersom den tidigare ledamoten Mikael Lilja tar steget upp till posten som förste vice ordförande behövde alltså kongressen välja två nya ledamöter och det blev alltså ordförandena från Husum …

läs mer...

Pappers kongress i Sundsvall 5-7/9

skrivet av Marie den 4 september 2014

Nu är det dags för pappers kongress. Mats Wessman, Marie Olsén och Elisabeth Hjelte är ordinarie kongressombud samt Pirjo Martinsson, Leena Ollikainen och Micael Hallberg är med som ersättare . Det som kommer att behandlas är: – Organisationsutredningen, – Motioner och utlåtanden, – Förslag till nya stadgar och val av bla. Förbundsordförande, 1:e Vice. ordförande/Sekreterare, 2:e …

läs mer...