Extra utbetalning rörlig semesterersättning

Posted on okt 21, 2014 in Nyheter

Med oktoberlön sker en extra utbetalning av rörlig semesterersättning, det vill säga semestertillägg på rörliga lönedelar, för ett stort antal, ca 360, anställda på Skärblacka.

Anledningen till det är följande:

 • När den ordinarie utbetalningen på rörlig semesterersättning gjordes i maj 2014 så beräknades den på underlag utbetalt februari 2013 – januari 2014, det vill säga 12 månader.
 • I Skärblackas gamla lönesystem räknades underlaget för rörlig semesterersättning januari – december, också 12 månader.
 • Vid sammanslagningen till ett gemensamt lönesystem uppdagades tyvärr inte att beräkningsgrunden för de 12 månaderna såg olika ut mellan systemen. I praktiken innebar detta att rörliga lönedelar som var intjänade i december 2012 (utbetalt i januari 2013) inte fördes över till semesterberäkningen.(Storhelgs OB i första hand)

De delar som ingår i rörlig semesterersättning är:

 • Värmetillägg
 • Gasskyddsersättning
 • Förmansersättning
 • Storhelgs OB
 • OB ersättning för utfyllnadstid
 • ATK
 • Utfyllnads ersättning
 • Extra timme vid övergång till vintertid
 • Semesteruppdelningstillägg
 • Beredskapsersättning

 

För ytterligare frågor, kontakta BillerudKorsnäs Service Center (BKSC).

 

Styrelsen Pappers avd. 54