Pappers kongress i Sundsvall 5-7/9

Posted on sep 4, 2014 in Nyheter

Nu är det dags för pappers kongress. Mats Wessman, Marie Olsén och Elisabeth Hjelte är ordinarie kongressombud samt Pirjo Martinsson, Leena Ollikainen och Micael Hallberg är med som ersättare .

Det som kommer att behandlas är: – Organisationsutredningen, – Motioner och utlåtanden, – Förslag till nya stadgar och val av bla. Förbundsordförande, 1:e Vice. ordförande/Sekreterare, 2:e Vice. ordförande/ Kassör

Vi åker alla idag torsdag 4/9.  Vid akuta ärenden maila till: marie.olsen@billerudkorsnas.com  mats.wessman@billerudkorsnas.com  så hör vi av så fort vi kan.

Rose-Marie Eklund ersätter Mats som HSO den 5-7/9 på telefon. 0706322113.

 

Marie & Mats