Observera att texten nedan angående retroaktiv ersättning naturligtvis enbart gäller dem som satt av ATK till pension under åren 2008-2016.

ATK= Arbetstidskonto

ASL=Avtalspension SAF-LO