Verksamhetsplanen för Pappers avd. 54 2020.
Godkändes enligt beslut.

Fyllnadsval till Arbetarkommun, mötet beslutade att välja
Tomas Karlsson, som var på förslag.

Kompletteringar av ordinarie ledamöter till Stiftelsen,
Pirjo Martinsson och Göran Gunnar blir ordinarie istället för ersättare.

Det saknas 4 ersättare i Stiftelsens Styrelse. Är
ni intresserade att vara med  uppmanas ni
att kontakta Mats Wessman.

Info om sjukförsäkringen 2019, kontakta avd. 54 om
du eller någon arbetskamrat är sjukskriven mer än 15 dagar för att få hjälp med
våra försäkringar.

Avtalsrörelsen 2020, Pappers centralt bedömer att löneökningsutrymmet är 4%.

Info om besparingsprogrammet  BillerudKorsnäs.

Ungdomsansvarige Christoffer Ringqvist informerade
om Ung 2020.

Vi ska även börja titta på ett nytt lönesystem.

Den 19/9 ska alla anställda ha fått sina lönebrev
och en förklaring om sin bedömning.