Vi är glada att meddela att vi nu är klara
med förhandlingarna gällande lönerevision för kollektivanställda.

Det centrala avtalet ger i snitt 620
kr vilket motsvarar 2,41% lokalt. Företaget och Pappers har lokalt kommit
överens om en lönerevisionsmodell där utgångspunkten har varit att det finns en
generell del på 344 kr (inklusive 11% året runt tillägg), samt en individuell
del på 310 kr som cheferna har fördelat efter prestation, intern lönestruktur
och marknadslöneläge. Företaget har också lagt till en extra summa i år till vissa
prioriterade befattningar.

Observera att den individuella
lönesättningen innebär att alla inte får 2,41% utan det finns en spridning upp
och ner.

Totalt har företaget lagt ut 2,59%
i lönerevisionen för hela kollektivet.

Även i år kommer alla medarbetare
som ingår i lönerevisionen att få ett lönebrev personligen från sin chef och ett
lönesamtal där chefen kommer att förklara på vilka grunder lönen är satt.

Lönebreven ska vara distribuerade
och lönesamtal genomfört senast 19 september.

De nya lönerna kommer att utbetalas med lönen i september för att alla ska hinna få sitt lönesamtal innan utbetalning. Den nya lönen gäller retroaktivt från 1 april.