Uppskjutet ÅrsmöteNyheter

skrivet av Marie den 26 mars 2020

I förbundets stadgar är det fastställt att avdelningarnas årsmöten ska genomföras före april månads utgång.I rådande läge har alla avd. fått dispens att senarelägga årsmötet, avdelningarna ska/kan genomföra årsmötet före juni månads utgång.Därför så har styrelsen i Pappers avd. 54 valt att senarelägga årsmötet och återkommer med nytt datum. Vänliga hälsningar Styrelsen

Läs mer...

Taggar:

InkomstförsäkringNyheter

skrivet av Marie den 25 mars 2020

Pappers Förbundsstyrelse har den 12 mars 2020 tagit beslutet att alla medlemmar skall omfattas av en inkomstförsäkring vid eventuell arbetslöshet. Försäkringenskall lämna ersättning upp till 80% av inkomsten.  Försäkringen lämnar ersättning för en inkomst mellan 25 025 kr och upp till 50 000 kr i högst 200 dagar (dag 1-200). Försäkringen lämnar också ersättning till …

Läs mer...

Taggar:

Info om avtal 2020Nyheter

skrivet av Marie den

Meddelande från Pappers centraltNu har vi (Pappers) likt alla andra ajournerat årets avtalsförhandlingar till den 1 oktober. Avtalet är prolongerat (framflyttat) till den 31 oktober.Det innebär att vi (Pappers) börjar förhandla igen den 1/10 och vi har då en månad på oss att bli överens, innan avtalet löper ut. När förhandlingarna återupptas är det från …

Läs mer...

Taggar:

Besök inte manöverrummet!Nyheter

skrivet av Marie den 18 mars 2020

För att minimera smittspridningsrisken av Covid-19 i produktionskritiska lokaler så är icke verksamhetskritiska besök ej längre tillåtna i manöverrummen. Om möjligt använd telefon i första hand. Det innebär att icke produktionskritiska möten ska hållas utanför manöverrummen och ute i fält inför exempelvis underhållsarbeten. Möten för skiftavlösning och lokal operativ styrning hålls fortsatt i manöverrum. Denna …

Läs mer...

Taggar:

Medlemsutbildning i höst för våra medlemmarNyheter

skrivet av Marie den

Pappers avd. 54 planerar  tillsammans med avd. 51 och 53 att ha en medlemsutbildning i höst för våra medlemmar. Utbildningen kommer att innehålla bla avtalsfrågor, skydd och säkerhet och försäkringar, samt att vi kommer ha föreläsare i olika ämnen. Utbildningen kommer att vara en heldag med fika och lunch. Inbjudan kommer längre fram när datum …

Läs mer...

Taggar:

Avtalskrav 2020Nyheter

skrivet av Marie den 13 mars 2020

Några av kraven från Pappers och Industriarbetsgivarna avtal 2020 Pappers: 4% – Det är ett rimligt krav när man vet att nästan alla företag inom skogsindustrin har tjänat stora pengar under de senaste åren, nu är det dags att infria löftena om att det i bättre tider skulle hamna mer pengar i lönekuvertet. Ta bort …

Läs mer...

Taggar:

Pappers avd. 54 medlemsmöte den 200305Nyheter

skrivet av Marie den 6 mars 2020

Rapporter från nomineringsmötet 200305 : – Nomineringar:Kassör för 2 år: Vakant Två styrelseledamöter för 2 år:Johanna FredrikssonMickael Hallberg En revisor för 2 år:Roland Johansson Fyllnadsval samrådsrepresentant för 2 år:Jerry Johansson DS papper Fyllnadsval skyddsombud för 3 år:Stellan Eriksson  6-skift  magasinet – Arbetsmiljö                       – Försäkringar – Avtalsrörelsen mailadresser & mobiltelefon nr. – Omorganisation UH – …

Läs mer...

Taggar:

Kort information angående Pappers sjuk- och grupplivs försäkring för medlemmar.Nyheter

skrivet av Marie den 21 januari 2020

Hej alla medlemmar Kort information angående Pappers sjuk- och grupplivs försäkring för medlemmar. Folksam har sänkt avgiften för premien på vår sjukförsäkring med 9 kronor, från 28 kr till 19 kr. Detta medför att kostnaden för sjuk- och gruppliv försäkringen blir 61 kronor i månaden och gäller från 1 januari 2020 och syns på lönespecifikationen …

Läs mer...

Taggar: