Avdelningens styrelse:

 • Marie Olsén                Ordförande & Vice kassör
 • Pirjo Martinsson         Kassör
 • Johanna Fredriksson Vice ordförande & Sekreterare
 • Monica Peterson Studieorganisatör
 • Vakant  Vice Studieorganisatör
 • Micael Hallberg         Ledamot
 • Christer Stafstedt      Ledamot
 • Anders Anefjärd         Ledamot

Styrelseersättare:   

 • Mats Wessman           Huvudskyddsombud
 • Jonas O Lindström Vice Sekreterare
 • Christoffer Ringqvist Ungdomsansvarig

 

Studie- ungdomskommitté:

 • Monica Peterson 
 • Christoffer Ringqvist

Skiftschemakommittén:

 • Ulf P Strand
 • Anders Åberg
 • Pär Johansson
 • Roland Johansson
 • Håkan Frangert
 • Leena Ollikainen
 • Åke Malmström
 • Anders Anefjärd