Pappers avd.54 Skärblacka har ca. 400 medlemmar och vi grundades år 1906.
Skärblacka ligger ca. 2 mil utanför Norrköping vid sjön Glan som är Norrköpings dricksvattentäkt.

Styrelsen brestår av 7 ordinarie ledamöter och 3 styrelseersättare.
Avdelningens styrelse:

– Marie Olsén                 Ordförande  & Vice kassör
– Pirjo Martinsson           Kassör & Vice Sekreterare
– Johanna Fredriksson   Vice ordförande & Sekreterare
– Leena Ollikaienen        Studieorganisatör
– Micael Hallberg            Ledamot
– Christer Stafstedt         Tf. Samordnande Huvudskyddsombud
– Elise Appelberg            Ledamot

Styrelseersättare:
– Mats Wessman            Samordnande Huvudskyddsombud ( ingår som HSO i projektet FPMG )
– Monica Peterson          Vice Studieorganisatör
– Roland Tilly

Viu bedriver medlemsnära arbete dagligen då vi har vår expedition på fabriksområdet som är öppen måndag-fredag kl. 7-16.
Vi har även en kassörsexpedition och ett mötesrum i Skärblacka Folkets Hus, där vi har våra styrelse- och medlemsmöten.
Kassörsexpeditionen är öppen varje tisdag kl. 11-15 för medlemsbesök.  

Ordförande och SHSO jobbar heltid på sitt uppdrag, kassören har 4 tmmar fackligt arbete i veckan.

Ca. 1 gång i månaden har vi styrelsemöte och förhandlingskommittémöte. 4 ggr/år har vi medlemsmöten.
Vi har årliga SKAS träffar för skyddsombud, kontaktombud, avdelningsråd och samrådsrepresentanter vår & höst med utbildningar och föreläsningar om aktuella ämnen.