Uppdatering inkomstförsäkring

Läs hela nyheten

Uppdatering inkomstförsäkring

skrivet av Mats Wessman den 12 maj 2020

Pappers alla medlemmar kommer från den 1 juli 2020 omfattas av en inkomstförsäkring som kan ge 80% i ersättning med lön upp till 50 000 kr i 300 ersättningsdagar. Sveriges bästa fackförening ger våra medlemmar Sveriges bästa inkomstförsäkring, enligt vår mening. Inkomstförsäkringen träder i kraft den 1 juli 2020, alla som är medlemmar då i Pappers …

läs mer...

Medlemsinformation

skrivet av Marie den 8 maj 2020

Idag har vi suttit i möte med Östra distriktet och delar av förbundet via Teams, vi diskuterade lägget på bruken runt Corona COVID-19, på vissa bruk har man korttids permitterat och på andra som tillverkar samhällsviktiga förpackningar, vilket vi på Skärblacka gör, har efterfrågan ökat.Andra punkter som diskuterades var bland annat arbetsmiljö kopplat till Corona …

läs mer...

Hej

skrivet av Marie den 6 maj 2020

Hoppas att allt är bra trots rådande situation, som läget är nu har vi inte möjlighet att gå runt på fabriken men om ni behöver hjälp så finns vi på plats på expedition måndag-fredag 07.30-15.30. Den senaste tiden har vi fått många frågor angående utfyllnadstid som pga. inställda skiftsamlingar gått tillbaka till utfyllnadsbanken, detta var …

läs mer...

Förhandling angående flexibilitet och arbetstider vid ”nödläge”

skrivet av Marie den 9 april 2020

Bakgrund till förhandlingen är ett behov av att kunna  säkerställa driften i produktion ifall många måste vara hemma samtidigt på grund av sjukdom, VAB eller om regeringen beslutar sig för att stänga skolor och förskolor. Den 27 mars har samtliga fack förhandlat med företaget för att säkerställa en säker och stabil produktion om det skulle …

läs mer...

Uppskjutet Årsmöte

skrivet av Marie den 26 mars 2020

I förbundets stadgar är det fastställt att avdelningarnas årsmöten ska genomföras före april månads utgång.I rådande läge har alla avd. fått dispens att senarelägga årsmötet, avdelningarna ska/kan genomföra årsmötet före juni månads utgång.Därför så har styrelsen i Pappers avd. 54 valt att senarelägga årsmötet och återkommer med nytt datum. Vänliga hälsningar Styrelsen

läs mer...

Inkomstförsäkring

skrivet av Marie den 25 mars 2020

Pappers Förbundsstyrelse har den 12 mars 2020 tagit beslutet att alla medlemmar skall omfattas av en inkomstförsäkring vid eventuell arbetslöshet. Försäkringenskall lämna ersättning upp till 80% av inkomsten.  Försäkringen lämnar ersättning för en inkomst mellan 25 025 kr och upp till 50 000 kr i högst 200 dagar (dag 1-200). Försäkringen lämnar också ersättning till …

läs mer...

Meddelande från BillerudKorsnäs Skärblacka

skrivet av Marie den 23 mars 2020

Planerade utbildningar skjuts fram. Samtliga inplanerade utbildningar skjuts fram tills vidare.Skiftsamlingar/måndagsmöten pausas. Dessa pausas tills vidare. Vi hänvisar till närmaste chef för mer information.

läs mer...

Info om avtal 2020

skrivet av Marie den

Meddelande från Pappers centraltNu har vi (Pappers) likt alla andra ajournerat årets avtalsförhandlingar till den 1 oktober. Avtalet är prolongerat (framflyttat) till den 31 oktober.Det innebär att vi (Pappers) börjar förhandla igen den 1/10 och vi har då en månad på oss att bli överens, innan avtalet löper ut. När förhandlingarna återupptas är det från …

läs mer...

Besök inte manöverrummet!

skrivet av Marie den 18 mars 2020

För att minimera smittspridningsrisken av Covid-19 i produktionskritiska lokaler så är icke verksamhetskritiska besök ej längre tillåtna i manöverrummen. Om möjligt använd telefon i första hand. Det innebär att icke produktionskritiska möten ska hållas utanför manöverrummen och ute i fält inför exempelvis underhållsarbeten. Möten för skiftavlösning och lokal operativ styrning hålls fortsatt i manöverrum. Denna …

läs mer...

Medlemsutbildning i höst för våra medlemmar

skrivet av Marie den

Pappers avd. 54 planerar  tillsammans med avd. 51 och 53 att ha en medlemsutbildning i höst för våra medlemmar. Utbildningen kommer att innehålla bla avtalsfrågor, skydd och säkerhet och försäkringar, samt att vi kommer ha föreläsare i olika ämnen. Utbildningen kommer att vara en heldag med fika och lunch. Inbjudan kommer längre fram när datum …

läs mer...